direct playstore بازار اپل دانلود نسخه موبایل :
محتواهای با تگ " فرتی نرس "
02:50

آمینوکلات روی

آمینو کلات روی فرتی نرس : محتوی این محصول 10% کلات روی و 50% اسید های آمینه است.آمینو کلات روی فرتی نرس تأمین کننده ی ازت آلی و همچنین روی به شکل کلات در گیاه است. شماره تماس : 07137175422
02:26

کود آمینوکلات آهن

آمینو کلات آهن پودری فرتی نرس حاوی 10% آهن کلات شده و 50% آمینو اسید است که با فناوری ویژه­ای کلات گردیده است. بازده آهن در این کود 2 تا 4 برابر کودهای مشابه بوده و علاوه بر آهن، بخشی از نیاز نیتروژن آلی گیاه را نیز تامین می کند. وجود اسیدهای آمینه کلات شده با آهن در این کود نقش ارزشمندی در افزایش عملکرد و کیفیت محصولات تولیدی ایفا نموده است.
01:56

کود اسیدآمینه مایع

اسید آمینه فرتى نرس با دارا بودن کلیه اسیدهاى آمینه باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول مى گردد. این محصول با بسیارى از آفت کش ها و قارچ کش ها قابل استفاده مى باشد.