direct playstore بازار اپل دانلود نسخه موبایل :
محتواهای با تگ " مغز اینشتین "
03:50

مغز اینشتین چه شد ؟

فردی به نام دکتر هاروی که جسد اینشتین را در اختیار داشت، مغز او را بیرون آورد و قسمت هایی از آن را در اختیار جوامع تحقیقاتی قرار داد.