direct playstore بازار اپل دانلود نسخه موبایل :
محتواهای با تگ " فالکون هوی "
00:08

فرود بوستر جانبی فالکون هوی

ویدیویی از فرود موفقیت آمیز دو بوستر جانبی فالکون هوی روی زمین، ظاهرا بوستر مرکزی موفق به فرود روی سکوی شناور نشد
00:13

نمایی از راکت حامل خودروی #تسلا رودستر

دیشب یک خودروتسلا به همراه راننده با فضاپیمای فاکون هوی به فضا پرتاب شد و در 8 دقیقه در مدار قرار گرفت.