direct playstore بازار اپل دانلود نسخه موبایل :
محتواهای با تگ " پهپاد ویژه ی سلفی "
02:48

AirSelfie پهپاد ویژه ی سلفی

AirSelfie یک پهپاد بسیار کوچک حاوی یک دوربین است که از طریق یک اپلیکیشن به گوشی شما مرتبط می شود. این پهپاد به پرواز در می آید، سلفی را ثبت می کند و به سمت شما باز می گردد. حداقل از این پهپاد چنین انتظاری می رود.